Voorwaarden


1. Bedrijfsgegevens


Kaartcollectie.nl is onderdeel van Drukkerij Jan Meinema B.V. gevestigd aan de Broekheurnerweg 83, 77513 EP Enschede. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06086706. BTW nummer 806652949B01. Bereikbaar onder telefoonnummer 053 - 4312166 of via email: info@kaartcollectie.nl.


2. Overeenkomst 

De overeenkomst tussen u en kaartcollectie.nl komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst bij kaartcollectie.nl. De bevestiging ontvangt u op het door u opgegeven e-mail adres. Kaartcollectie.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen zowel voor de betaling, de bestelling als goedkeuring van de proef. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens. Wordt om welke reden dan ook, de door u geplaatste bestelling geannuleerd, dan heeft kaartcollectie.nl het recht om een bedrag van € 55,00 euro incl. BTW in rekening te brengen voor de gemaakte kosten.


3. Transport

Kaartcollectie.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan uw bestelling. Daarom maakt kaartcollectie.nl uitsluitend gebruik van het versturen van de kaarten via PostNL. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan de vervoersorganisatie kan kaartcollectie.nl hierop geen invloed meer uitoefenen.


4. Risico bij transport

Beschadiging of verlies tijdens het transport van uw bestelling is voor rekening van kaartcollectie.nl.


5. Leveringstermijn

Kaartcollectie.nl verzendt aan adressen in Nederland, Duitsland en België. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product. De levertijd gaat in, nadat de gedrukte proef is goedgekeurd.


6. Garantie

Mocht er na het indrukken van de kaart een fout in de tekst zijn geslopen die tevens op de door u goedgekeurde proef zichtbaar is, dan drukt kaartcollectie.nl in dat geval zo snel mogelijk de kaarten opnieuw met 30% korting. Contractuele garanties doen niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen van de koper. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.


7. Betaling

De betaling geschiedt d.m.v. iDEAL of vooraf overmaken.


8. Klachten

Kaartcollectie.nl raadt u aan om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u kaartcollectie.nl daarvan binnen 48 uur (na ontvangst) op de hoogte te brengen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te laten restitueren.


9. Gegevensbeheer en Privacy

Kaartcollectie.nl houdt zich aan de wet persoonsregistraties. De door u aan kaartcollectie.nl geleverde persoonsgegevens zullen alleen intern gebruikt worden voor het verzenden van de kaarten, ter verificatie van de te ontvangen betalingen van u aan kaartcollectie.nl en eventuele toekomstige mailingen. Kaartcollectie.nl zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden. Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient u dit aan ons te melden: schriftelijk, per post of per e-mail.